Registr oznámení veřejných funkcionářů Ministerstva zahraničních věcí podle zákona č.159/2006 Sb. o střetu zájmů


Uživatelské jméno :

Heslo :

Vzor formuláře je součástí směrnice: Směrnice o střetu zájmů
Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1, telefon: 224182419, 2535